Romania introduce taxe noi datorate pandemiei de Covid 19

Romania a pus inaplicare Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/2020 (OUG 69/2020) siOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2020 (OUG 70/2020), punerea inaplicare a unor masuri fiscale suplimentare si extinde termenul limita pentru asprijini mediul de afaceri al natiunii. In plus, in ziua urmatoare Legea nr.54/2020 a intrat in vigoare pentru aprobarea uneia dintre cele mai vechiordonante de urgenta ale (OUG 33/2020), care au fost adoptate ca raspuns lapandemie Covid-19.

Prelungireatermenului de depunere impozitului pe venit si o reducere de plata anticipata

OUG 69/2020amana termenul de depunere a declaratiei fiscale unica de venit pana la 30iunie 2022. O reducere de impozit de plata anticipata de 5% pentru impozitul pevenitul personal si contributiile sociale (de exemplu, contributia de asigurarisociale si contributia de sanatate) referitoare la venituri se acorda in cazulin care platile sunt efectuate inainte de 30 iunie 2022.

De asemenea, oreducere de taxa suplimentara de 5% pentru impozitul pe venitul personal sicontributiile sociale aferente se va aplica in cazul in care restituireaimpozitului unic pe venit este completata on-line pana la 30 iunie 2022.Aceasta reducere de impozit pentru depunerea on-line se va aplica numai incazul in care platile fiscale sunt decontate pana la 30 iunie 2022. In acestcaz, un contribuabil poate primi o reducere de 10% global de impozitare.

In plus, a fostintrodusa o reducere de plata anticipata de impozit de 10% pentru taxele pentruimpozitul pe venit si contributii sociale. Procedura de punere in aplicare vafi stabilita printr-un ordin emis de Ministerul Finantelor.

Reduceri fiscalepentru stimulente salariale

In conformitatecu OUG 69/2020, stimulentele salariale acordate angajatilor care efectueazaactivitati care implica contactul direct cu persoanele si prezinta un riscridicat de COVID-19 infectie sunt scutite de la contributiile de asigurarisociale, contributiile de asigurari de sanatate si contributii de asigurari demunca.

Impozitul pecladiri, in cazul cladirilor nerezidentiale, poate fi redus cu pana la 50% incazul in care utilizatorii (proprietarii sau arendasii) cladirii au fostfortati sa intrerupa total activitatea in timpul perioadei de urgenta, sau incazul in care au obtinut un certificat de urgenta de la Ministerul Economiei. Incazul impozitului lunar pe cladiri datorat pentru cladirile de stat deconcesionari sau arendasi, o scutire de plata poate fi acordata pentru perioadade urgenta in cazul in care utilizatorii de constructii au fost fortati sa-siintrerupa activitatea in conformitate cu legea.

Consiliilelocale trebuie sa adopte astfel de masuri. In cazul in care consiliile localeadopta aceste masuri, proprietarii de cladiri vor trebui sa depuna o cerereformala, impreuna cu o declaratie pe propria raspundere. Proprietarii pe cladirilorcare le utilizeaza pentru propriile afaceri vor mentiona in declaratia pepropria raspundere in cazul in care activitatea lor a fost intrerupta partialsau in totalitate. In cazul in care activitatile lor de afaceri au fost partialintrerupte, certificatul de urgenta trebuie sa fie atasat la cerere. Acestebeneficii au fost acordate tocmai pentru ca pandemia a afectat destul de multeconomia Romaniei.