Fonduri europene 2021: Max. 70.000 Euro sau max. 200.000 Euro pentru afaceri neagricole la sate. Ghidurile propuse la submasurile 6.2 si 6.4 PNDR

Antreprenorii romani care au microintreprinderi, firme mici, PFA si alte tipuri de afaceri vor putea obtine ajutoare nerambursabile de pana la 70.000 de euro sau pana la 200.000 de euro pe proiect, prin doua linii de fonduri europene scoase joi in consultare publica.

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a publicat joi, in consultare, proopunerile oficiale de Ghiduri ale solicitantului pentru submasurile 6.2 si 6.4 din Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR), pentru perioada tranzitorie 2021-2022.

Vor putea fi finantate afaceri neagricole diverse: turism, agrement, productie, service auto, cabinete medicale, IT etc.

Cum ajuta tehnologia tranzitia spre o economie verde? Despre Green Deal, rolul IMM-urilor si digitalizare…

Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati neagricole pentru prima data in spatiul rural (autorizati cu statut minim de PFA);

Micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente din spatiul rural, care isi propun activitati neagricole pe care nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii pentru sprijin;

Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii aplicatiei de finantare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii acesteia (start-ups).

Solicitantii eligibili se incadreaza astfel:

Micro-intreprindere –  maximum 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei;

Intreprindere mica – intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei.

Ca forme juridice vor fi acceptate practic toate tipurile de intreprinderi: PFA, intreprindere individuala,  familiala , SRL, societate agricola, coopeeativa etc.

Submasura 6.2 – pana la 70.000 Euro pentru noi afaceri non-agricole la sate, fara bani de acasa

Submasura 6.2 – ,,Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale” este una dintre liniile de bani europeni cele mai asteptate de catre antreprenorii aflati la inceput de drum, mai ales ca nu necesita cofinantare proprie.

Asa cum am mai aratat pe StartupCafe.ro, in apelul care ar urma sa fie deschis in a doua jumatate a anului 2021, la submasura 6.2 vor fi alocati 50 de milioane de euro.

Ajutorul public nerambursabil va si tot de 50.000 de euro/ proiect, cu exceptia activitatilor de productie pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/ proiect. Sprijinul se acorda sub forma de suma forfetara in functie de tipul investitiei, respectiv, 50.000 euro sau 70.000 euro. Nu se aloca sume intermediare.

Domeniile finantate:

Activitati de productie (ex: fabricarea produselor textile, imbracaminte, articole de marochinarie, articole de hartie si carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activitati de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgica, fabricare constructii metalice, masini, utilaje si echipamente; fabricare produse electrice, electronice, inclusiv productie de combustibil din biomasa, (fabricare de peleti) in vederea comercializarii, producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfasurarea propriei activitati, ca parte integranta a proiectului etc.;

Activitati mestesugaresti (ex: activitati de artizanat si alte activitati traditionale non-agricole (ex: olarit, brodat, prelucrarea manuala a fierului, lanii, lemnului, pielii etc.);

Activitati turistice (ex: structuri de cazare de tip camping, parcuri de rulote, bungalow-uri, servicii turistice de agrement si alimentatie publica, inclusiv punct gastronomic local);

Servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparatii masini, unelte, obiecte casnice; consultanta, contabilitate, juridice, audit; servicii in tehnologia informatiei si servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populatiei din spatiul rural, etc.).

Atentie! NU vor fi eligibile activitatile complementare activitatilor desfasurate de solicitant.

Conditii de eligibilitate suplimentare:

Micro-intreprinderile si intreprinderile mici, atat cele existente cat si cele nou infiintate (start-up) trebuie sa fie inregistrate la ONRC si sa-si desfasoare activitatea in spatiul rural (atat sediul social, cat si punctul/punctele de lucru trebuie sa fie amplasate in mediul rural). Numai punctele de lucru aferente activitatilor agricole pot fi amplasate si in mediul urban. Sunt eligibili in cadrul submasurii 6.2, numai solicitantii inscrisi la ONRC.

Pentru a fi eligibili solicitantii care la data depunerii Cererii de Finantare aveau autorizat/autorizate codul/codurile CAEN propus/propuse prin proiect, au obligatia de a depune o Declaratie intocmita si asumata prin semnatura de catre un expert contabil, din care sa reiasa faptul ca intreprinderea nu a desfasurat niciodata activitatea/activitatile pentru care solicita finantare.

Solicitantul trebuie sa prezinte un Plan de afaceri;

Sediul social si punctul/punctele de lucru trebuie sa fie situate in spatiul rural iar activitatea va fi desfasurata in spatiul rural;

Implementarea planului de afaceri trebuie sa inceapa in cel mult 6 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.

Prin exceptie sunt eligibile entitatile care desfasoara activitati agricole in mediu urban si initiaza o activitate neagricola in spatiul rural, punctul/punctele de lucru aferente activitatii agricole putand fi mentinute in mediul urban.

Submasura 6.2 – cheltuieli eligibile

Toate cheltuielile propuse in Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru, capitalizarea intreprinderii si activitatile relevante pentru  implementarea corecta a Planului de afaceri aprobat, corespunzatoare activitatilor codurilor CAEN din cererea de finantare, sunt eligibile, indiferent de natura acestora, cu exceptia achizitionarii de vehicule pentru transportul rutier de marfuri, cu respectarea prevederilor Ordinului MADR nr. 1.731/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Anumite coduri CAEN vor putea avea doar cheltuieli de dotare

Terenuri: suma utilizata pentru achizitionarea terenului construit/ neconstruit este acceptata in limita a 10% din valoarea sprijinului acordat,

Constructii: achizitionarea unei constructii poate fi eligibila numai impreuna cu terenul aferent, valoarea totala teren + constructie trebuie sa se incadreze in limita a 10% din valoarea sprijinului acordat.

O serie intreaga de mijloace de transport, printre care: ambulante umane si veterniare,  autospeciala pentru salubrizare, masina cu cu nacela pentru executia de lucrari la inaltime, autocisterna pentru produse nealimentare (doar autocisterna pe autosasiu – exclus cap tractor si remorca autocisterna sau una din ele separat), masina de maturat carosabilul, auto betoniera, autovidanja, agerment (ex.: ATV, biciclete, trotinete etc.).