CONFIDENTIALITATE

Dreptul de copyright pentru toate informatiile existente pe acest web site sunt detinute de Realitatea Romaneasca si / sau de partenerii sai. Toate articolele si / sau imagini sunt proprietatea cotidianului Realitatea Romaneasca si toate drepturile le sunt rezervate. Nici un material de pe acest web site nu poate fi reprodus partial, integral sau modificat fara permisiunea noastra, scrisa, anterior.

Toate trade name-urile, trademark-urile, logo-urile si trade style-urile sunt proprietatea Realitatea Romaneasca si/sau a partenerilor sai si/sau a clientilor sai. Utilizarea adecvata a acestora se poate face numai in contextul produselor si serviciilor proprietarului marcilor, nici o alta folosire a acestora nefiind permisa fara o aprobare scrisa anterior.

© 2018 Realitatea Romaneasca
Toate drepturile sunt rezervate.